Luận văn Vấn đề bản chất và đặc trưng của văn học trong giáo trình lý Luận văn học Việt Nam từ những năm 1960 đến nay

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.3

MỤC LỤC .4

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử vấn đề. 2

3. Mục đích nghiên cứu đề tài . 10

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 11

5. Phương pháp nghiên cứu. 13

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 13

7. Cấu trúc luận văn. 14

Chương 1: SỰ VẬN ĐỘNG QUAN NIỆM VỀ VẤN ĐỀ BẢN CHẤT XÃ HỘI CỦA

VĂN HỌC.15

1.1. Vận động kế thừa . 15

1.1.1. Đối tượng của văn học.17

1.1.2. Văn học là một hình thái ý thức thuộc thượng tầng kiến trúc .20

1.1.3. Văn học và hiện thực .22

1.1.4. Văn học và các hình thái ý thức thượng tầng kiến trúc .24

1.1.5. Tính khuynh hướng của văn học .26

1.1.6. Chức năng của văn học.30

1.2. Vận động đổi mới tư duy về một số vấn đề cơ bản của bản chất xã hội

. 32

1.2.1. Vấn đề văn học và hiện thực.33

1.2.2. Vấn đề văn học và chính trị .36

1.2.3. Vấn đề chức năng của văn học .40

Chương 2: SỰ VẬN ĐỘNG QUAN NIỆM VỀ BẢN CHẤT THẨM MỸ CỦA VĂN

HỌC .49

2.1. Quan niệm về bản chất thẩm mỹ của văn học trong giáo trình lý uận

văn học trước năm 1986 . 50

2.1.1. Hình tượng nghệ thuật .51

2.1.2. Điển hình nghệ thuật.54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY