Luận văn Vai trò của phật giáo trong đời sống chính trị - xã hội Myanmar từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

DẪN LUẬN .1

Chương 1. PHẬT GIÁO – TINH THẦN DÂN TỘC CỦA MYANMAR .8

1.1. Myanmar – vùng đất của Phật. 8

1.1.1. Vị trí địa lý.8

1.1.2. Bức tranh các tộc người.8

1.2. Sự du nhập Phật giáo vào Myanmar. 13

1.2.1 Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Phật giáo.13

1.2.2 Phật giáo ở Hạ Miến (từ thế kỉ V – XI).14

1.2.3 Phật giáo Tiểu thừa đến Pagan (thế kỉ XI - XIII).15

1.2.4. Phật giáo ở Myanmar (thế kỉ XIII – XVII) .19

1.2.5. Phật giáo ở Myanamar (thế kỉ XVII – XIX) .21

Tiểu kết chương 1 .26

Chương 2. PHẬT GIÁO TRONG XÃ HỘI MYANMAR GIAI ĐOẠN 1824 – 1948. 27

2.1. Thực dân Anh xâm lược Myanmar và những chính sách đối với Phật giáo . 27

2.1.1. Thực dân Anh xâm lược Myanmar .27

2.1.2. Những chính sách đối với Phật giáo.33

2.2. Sự phát triển của Phật giáo giai đoạn 1824 – 1948 . 39

Tiểu kết chương 2 .45

Chương 3. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG PHONG TRÀO YÊU

NƯỚC CUỐI THẾ KỶ XIX – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX .46

3.1. Phật giáo trong đấu tranh chống thực dân Anh . 49

3.2 . Những cuộc đấu tranh quyết liệt cho nền độc lập và vai trò lãnh đạo của lực lượng

Phật giáo . 56

Tiểu kết chương 3 .66

KẾT LUẬN .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO.71

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY