Luận văn Vai trò của cộng đồng người Việt trong mối quan hệ Việt nam - Hàn quốc từ năm 1992 đến nay

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 8

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

5. Hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu. 11

6. Nguồn tài liệu sử dụng . 12

7. Những đóng góp của luận văn . 13

8. Bố cục luận văn. 13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở HÀN

QUỐC . 13

1.1. Khái quát quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. . 13

1.2. Lịch sử hình thành cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc . Error!

Bookmark not defined.

1.2.1. Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hình thành qua biến cố lịch sử ở

trong nước.

1.2.2. Cộng đồng người Việt được hình thành qua hôn nhânError! Bookmark

not defined.

1.2.3. Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc được hình thành qua hợp tác lao

động giữa hai nước. .

1.3. Các nhân tố tác động đến quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt

Nam ở Hàn Quốc .

1.3.1. Truyền thống văn hóa- lịch sử .

1.3.2. Các yếu tố chính trị - kinh tế .

Tiểu kết chương 1 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY