Luận văn Vai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt Nam

MỞ ĐẦU . 5

1. Lý do lựa chọn đề tài. 5

2. Lịch sử nghiên cứu liên quan đến đề tài . 7

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 11

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 13

5. Phương pháp nghiên cứu. 14

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn . 15

7. Kết cấu luận văn. 16

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN GIA,

CHUYÊN GIA KINH TẾ, BÁO CHÍ KINH TẾ . 16

1.1 Chuyên gia, chuyên gia kinh tế. 16

1.2 Vai trò của chuyên gia kinh tế . 19

1.3 Báo chí, báo chí kinh tế.

1.3.1 Báo chí.

1.3.2 Báo chí kinh tế.

1.4. Các yếu tố cấu thành thông tin kinh tế

1.4.1. Thông tin số liệu thống kê.

1.4.2. Thông tin từ quan sát của phóng viên.

1.4.3. Thông tin tài liệu văn bản .

1.4.4. Thông tin từ các chuyên gia kinh tế .

Tiểu kết chƯơng 1.

CHƯƠNG 2: SỨC NẶNG CỦA THÔNG TIN KINH TẾ ĐƯỢC CUNG

CẤP TỪ CÁC CHUYÊN GIA .

2.1 Giới thiệu về các ấn phẩm báo chí, bản tin truyền hình đƯợc khảo sát

.

2.1.1 Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY