Luận văn Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong quá trình hoạch định chính sách về công nghệ thân thiện môi trường ở Việt Nam

LỜI CẢM ƠN

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do nghiên cứu. 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 3

3. Mục tiêu nghiên cứu. 10

4. Phạm vi nghiên cứu. 10

5. Mẫu khảo sát . 10

6. Câu hỏi nghiên cứu . 11

7. Giả thuyết nghiên cứu . 11

8. Phương pháp chứng minh giả thuyết. 12

9. Kết cấu luận văn. 12

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 12

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

TRONG QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG. 13

1.1. Các tổ chức phi chính phủ và phân loại . 13

1.1.1. Khái niệm tổ chức phi chính phủ .13

1.1.2. Phân loại các tổ chức phi chính phủ .15

1.2. Khái niệm chính sách, hoạch định chính sách. 19

1.2.1. Khái niệm chính sách.19

1.2.2. Khái niệm hoạch định chính sách và các khái niệm liên quan. 20

1.3. Khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường và công nghệ thân thiện môi

trường. 23

1.3.1. Khái niệm môi trường, ô nhiễm môi trường.23

1.3.2. Khái niệm công nghệ thân thiện môi trường và các khái niệm liên quan.24

1.4. Sự cần thiết tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công

nghệ thân thiện môi trường. 28

1.4.1. Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò trung gian giữa Nhà nước và

doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách công nghệ thân thiện môi

trường.27

1.4.2. Các tổ chức phi chính phủ tham gia tích cực vào các hoạt động chính

sách với tư cách là một thành tố của Xã hội dân sự.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY