Luận văn Ước lượng giá trị kinh tế vận tải thủy (nghiên cứu điển hình : sông Thị Vải)

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU ĐỀTÀI I.1. Những nét chung vềsông ThịVải . 1I.2. Những vấn đềô nhiễm sông ThịVải . 4I.3. Vấn đềnghiên cứu . 8CHƯƠNG II – CƠSỞLÝ THUYẾT II.1. Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trịmôi trường . 13II.2. Phương pháp chi phí thay thếáp dụng cho nghiên cứu . 18II.3. Qui trình thực hiện một nghiên cứu đánh giá giá trịmôi trường . . 19CHƯƠNG III – THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU III.1. Phương pháp đánh giá đềnghịcho nghiên cứu . 22III.2. Phương pháp khảo sát - Lựa chọn đám đông và mẫu . 36III.3. Thiết kếbảng câu hỏi và phỏng vấn thử . 38CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH KINH TẾIV.1. Nhận xét kết quảkhảo sát định tính . 46IV.2. Kết quảphân tích định lượng . . 46CHƯƠNG V – CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪNGHIÊN CỨU V.1. Lợi ích các doanh nghiệp hưởng được và những tác hại các doanh nghiệp gây ra cho môi trường sông ThịVải . 51V.2. Những vấn đềchính sách rút ra từnghiên cứu . 51KẾT LUẬN . 54TÀI LI ỆU THAM KHẢO . 56

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU ĐỀTÀI

I.1. Những nét chung vềsông ThịVải . 1

I.2. Những vấn đềô nhiễm sông ThịVải . 4

I.3. Vấn đềnghiên cứu . 8

CHƯƠNG II – CƠSỞLÝ THUYẾT

II.1. Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trịmôi trường . 13

II.2. Phương pháp chi phí thay thếáp dụng cho nghiên cứu . 18

II.3. Qui trình thực hiện một nghiên cứu đánh giá giá trịmôi trường . . 19

CHƯƠNG III – THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

III.1. Phương pháp đánh giá đềnghịcho nghiên cứu . 22

III.2. Phương pháp khảo sát - Lựa chọn đám đông và mẫu . 36

III.3. Thiết kếbảng câu hỏi và phỏng vấn thử . 38

CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH KINH TẾ

IV.1. Nhận xét kết quảkhảo sát định tính . 46

IV.2. Kết quảphân tích định lượng . . 46

CHƯƠNG V – CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪNGHIÊN CỨU

V.1. Lợi ích các doanh nghiệp hưởng được và những tác hại các doanh nghiệp

gây ra cho môi trường sông ThịVải . 51

V.2. Những vấn đềchính sách rút ra từnghiên cứu . 51

KẾT LUẬN . 54

TÀI LI ỆU THAM KHẢO . 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY