Luận văn Ứng xử của người Cơ Lao với tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động mưu sinh (Nghiên cứu trường hợp người Cơ Lao ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý thuyết . 10

1.2. Khái quát về địa bàn nghiên cứu. 17

Chƣơng 2: ÚNG XỬ VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNCỦA NGƢỜI CƠ LAO

TRONG HOẠT ĐỘNG MƢU SINH TRUYỀN THỐNG

2.1. Tập quán quản lý, khai thác và bảo vệ rừng . 32

2.2. Tập quán khai thác và sử dụng tài nguyên đất. 41

2.3. Tập quán khai thác và sử dụng nguồn nƣớc . 46

Chƣơng 3: BIẾN ĐỔI ỨNG XỬ VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA

NGƢỜI CƠ LAO TRONG HOẠT ĐỘNG MƢU SINH

3.1. Những biến đổi trong ứng xử với tài nguyên thiên nhiên. 53

3.2. Nguyên nhân của sự biến đổi. 61

3.3. Khuyến nghị giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá

trong ứng xử với tài nguyên thiên nhiên trong quá trình phát triển tộc ngƣời

Cơ Lao hiện nay . 70

KẾT LUẬN. 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY