Luận văn Ứng dụng thuyết 2 yếu tố của herzberg nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên công ty điện lực Long Biên

MỤC LỤC.1

LỜI CAM ĐOAN .4

PHẦN MỞ ĐẦU.5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO

ĐỘNG .8

1.1 Khái niệm về động cơ làm việc của người lao động .8

1.2. Đặc điểm của động cơ làm việc.11

1.3. Lợi ích của động cơ lao động .12

1.3.1. Đối với người lao động .12

1.3.2. Đối với doanh nghiệp .13

1.3.3. Đối với xã hội.13

1.4. Sự cần thiết phải tạo động cơ làm việc trong các doanh nghiệp nói chung.13

1.5 Một số học thuyết về nhu cầu và động cơ làm việc của con người.14

1.5.1 Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943).15

1.5.2 Thuyết ERG của Alderfer (1969).18

1.5.3. Lý thuyết bản chất con người của Mc.Gregor.19

1.5.4 Thuyết hai yếu tố của Herzberg (1959).20

1.5.5 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974).27

1.5.6 Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964).28

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc.30

1.6.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động .30

1.6.2. Nhóm yếu tố thuộc về công việc.30

1.6.3. Nhóm yếu tố thuộc về tổ chức.31

1.7. Mô hình nghiên cứu và các tiêu chí ảnh hưởng đến động cơ làm việc của

nhân viên.32

1.7.1 Mô hình nghiên cứu .32

1.7.2 Các tiêu chí ảnh hưởng đến động cơ làm việc .33

Tóm tắt chương I.35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY