Luận văn Ứng dụng phần mềm Olinda để tính liều trong y học hạt nhân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC. 3

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP MIRD TÍNH LIỀU CHIẾU TRONG TRONG Y HỌC

HẠT NHÂN. 4

1.1.Nguyên lý đánh dấu phóng xạ . 4

1.2.Phương pháp MIRD tính liều chiếu trong. 5

1.2.1.Các khái niệm cơ bản. 6

1.2.2.Phương pháp MIRD cơ bản. 12

1.3.Nguồn dữ liệu tính liều chiếu trong . 18

1.3.1.Tỉ lệ hấp thụ riêng và giá trị S. 19

1.3.2.Hoạt độ tích lũy . 19

1.3.2.1.Các thiết bị ghi đo . 21

1.3.2.2.Phương pháp tính hoạt độ tích lũy . 21

CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM OLINDA/EXM TÍNH LIỀU CHIẾU TRONG TRONG Y

HỌC HẠT NHÂN [35,36].26

2.1.Giới thiệu chung. 26

2.2.Sử dụng chương trình OLINDA . 27

2.3. Các tính năng của OLINDA . 28

2.4. Phương pháp tính liều trong OLINDA. 35

2.5.Đầu ra của OLINDA . 48

2.6. Sử dụng các file có sẵn trong OLINDA . 49

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OLINDA ĐỂ TÍNH LIỀU CHIẾU TRONG VỚI

DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ P18PF-FDG .503.1.Đặc điểm dược chất phóng xạ P18 PF-FDG [14,48,49]. 50

3.2.Dữ liệu động học của P18 PF-FDG [13,14,24]. 51

3.2.1. Dữ liệu động học FDG từ nghiên cứu của T. Hays (Mĩ) [13,14]. 51

3.2.2.Dữ liệu động học từ nghiên cứu của Mejia (Nhật Bản) [24]. 58

3.3.Tính liều hấp thụ P18 PF-FDG bằng OLINDA. 66

3.3.1.Tính liều từ dữ liệu động học của T. Hays (Mĩ). 66

3.3.1.1.So sánh kết quả tính liều bằng OLINDA với các nguồn khác. 66

3.3.1.2.Đánh giá đóng góp của beta và photon tới tổng liều. 70

3.3.1.3.So sánh liều hiệu dụng trong chẩn đoán YHHH dùng FDG với chẩn đoán CT và X quang . 73

3.3.2.Tính liều từ dữ liệu động học của Nhật Bản (Mejia). 74

3.3.2.1.Vai trò của việc hiệu chỉnh khối lượng trong tính liều bằng OLINDA phù hợp với từng đối tượng

bệnh nhân . 74

3.3.2.2.Tính liều hấp thụ cho đối tượng bệnh nhân Châu Âu - Châu Mĩ, Nhật Bản và Việt Nam. 78

3.3.3.Tính liều từ dữ liệu động học của ICRP . 86

KẾT LUẬN .91

TÀI LIỆU THAM KHẢO .93

PHỤ LỤC.97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY