Luận văn Tự ý thức của sinh viên tại một số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.7

4. Giả thuyết nghiên cứu.7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .7

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.8

7. Phương pháp nghiên cứu.8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 10

1.1.1. Ở nước ngoài .10

1.1.2. Ở Việt Nam .12

1.2. Lý luận về ý thức, tự ý thức.15

1.2.1. Khái niệm về ý thức .15

1.2.2. Khái niệm về tự ý thức.18

1.2.3. Sự hình thành và phát triển tự ý thức cá nhân.25

1.2.4. Yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tự ý thức cá nhân.29

1.3. Tự ý thức của sinh viên.33

1.3.1. Đặc điểm của sinh viên .33

1.3.2. Đặc điểm tự ý thức của sinh viên.43

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỰ Ý THỨC CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 48

2.1. Cách thức nghiên cứu .48

2.1.1. Xây dựng bảng hỏi .48

2.1.2. Các thông số chung .49

2.2. Kết quả nghiên cứu .50

2.2.1. Tự ý thức của sinh viên biểu hiện ở tự nhận thức.50

2.2.2. Tự ý thức của sinh viên biểu hiện ở sự tự đánh giá .564

2.2.3. Tự ý thức của sinh viên biểu hiện ở sự tự điều chỉnh, tự điều khiển hành vi theo

mục đích tự giác của sinh viên .68

2.2.4. Kết quả nghiên cứu về tự ý thức của sinh viên nói chung .75

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự ý thức của sinh viên .78

2.2.6 Tương quan giữa các mặt cảu tự ý thức, nhóm nghiên cứu .87

2.3. Một số biện pháp giúp nâng cao tự ý thức của sinh viên.88

2.3.1. Khảo sát ý kiến của sinh viên về những biện pháp được gợi ý:.88

2.3.2. Một số biện pháp nâng cao tự ý thức của sinh viên .90

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 94

1. Kết luận .94

2. Kiến nghị .96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

PHỤ LỤC . 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY