Luận văn Tư tưởng yêu nước từ trung nghĩa sang duy tân cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX qua tác giả Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu

MỞ ĐẦU. 4

1. Lí do chọn đề tài. 4

2. Lịch sử vấn đề . 5

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 9

4. Phương pháp nghiên cứu. 9

5. Cấu trúc đề tài . 9

Chương 1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN SỰ CHUYỂN ĐỔI TƯ

TƯỞNG TRONG CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ

XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX. 10

1. 1. Thời đại và tương quan lực lượng. 10

1.2. Tình hình chính trị - xã hội trong nước. 12

1.3. Tình hình văn hóa – tư tưởng. 16

1.3.1. Tình hình văn hóa . 16

1.3.2. Tình hình tư tưởng . .

Kết luận chương 1 . 27

Chương 2. TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC TỪ TRUNG NGHĨA ĐẾN DUY TÂN

CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX . .

2. 1. Giới thuyết chung về tư tưởng trung nghĩa và tư tưởng duy tân.

2.1.1. Tư tưởng trung nghĩa và biểu hiện của tư tưởng trung nghĩa trong văn

học nhà Nho . .

2.1.2. Tư tưởng duy tân và biểu hiện của tư tưởng duy tân trong thơ văn cận,

hiện đại. .

2.2. Quá trình vận động tư tưởng yêu nước từ trung nghĩa sang duy tân.

2.2.1. Chân dung tinh thần của nhà Nho trung nghĩa. .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY