Luận văn Truyền thuyết gắn với tín ngưỡng thờ cá ông vùng duyên hải miền trung và miền nam Việt Nam

5

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Lịch sử vấn đề .8

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .12

4. Đóng góp của đề tài.12

5. Phương pháp nghiên cứu.12

6. Bố cục luận văn.13

B. PHẦN NỘI DUNG.14

Chương 1 - TỤC THỜ CÁ ÔNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM .14

1.1. Đôi nét về mỹ tự “cá Ông”.14

1.2. Khái quát tín ngưỡng thờ linh thần .15

1.2.1. Tục thờ cá Ông trong tín ngưỡng thờ loài vật của nhân dân.16

1.2.2. Tục thờ cá Ông trong hệ thống các vị thần linh biển .20

1.3. Vai trò thực tiễn và tính thiêng của cá Ông trong tâm thức người Việt .23

1.4. Tục thờ cá Ông trong thực tiễn Việt Nam và các nước .29

Chương 2 - HỆ THỐNG TRUYỀN THUYẾT CÁ ÔNG.32

2.1. Truyền thuyết cá Ông qua các tư liệu sưu tầm và điền dã .32

2.1.1. Truyền thuyết của người Chăm.32

2.1.2. Truyền thuyết của người Việt.36

2.1.2.1. Các truyền thuyết và cổ tích về cá Ông .36

2.1.2.2. Truyền thuyết lịch sử hóa cá Ông thời kì bôn tẩu của vua Gia Long.39

2.1.2.3. Một số truyện cá Ông cứu người gần đây.42

2.2. Đặc điểm chung truyền thuyết cá Ông.45

Chương 3 - CỐT TRUYỆN, MOTIP TRUYỀN THUYẾT CÁ ÔNG . 48

3.1. Đối tượng thần biển của hai dân tộc từ các tư liệu truyền thuyết .48

3.2. Cấu tạo cốt truyện của truyền thuyết cá Ông .58

3.3. Các motip tiêu biểu .66

3.3.1. Motip xuất thân thần kì và motip phạt – thưởng.66

3.3.2. Motip cái chết thần kì.68

3.3.3. Motip cá cứu nạn .71

Chương 4 - MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN THUYẾT VÀ TỤC THỜ CÁ ÔNG. 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY