Luận văn Truyền thông về khoa học công nghệ trên đài truyền hình Việt Nam

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 6

5. Phương pháp nghiên cứu 7

6. Ý nghĩa l{ luận và thực tiễn của đề tài 8

7. Kết cấu của luận văn 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TRUYỀN

THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 10

1.1. Khái niệm cơ bản về truyền thông khoa học và công nghệ 10

1.1.1. Khái niệm về khoa học và công nghệ . 10

1.1.2. Khái niệm truyền thông và truyền thông về khoa học và công nghệ .

1.2. Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Phát triển khoa học và công nghệ và vai

trò của báo chí và truyền thông hiện nay

1.2.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.2.2. Vai trò của báo chí và truyền thông trong hoạt động khoa học và công nghệ.

1.3. Thế mạnh và hạn chế truyền hình trong việc truyền thông về khoa học và công nghệ

1.3.1. Thế mạnh của truyền hình về truyền thông khoa học và công nghệ.

1.3.2. Hạn chế của truyền hình về truyền thông khoa học và công nghệ.

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM .

2.1. Quy trình tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình Công nghệ và Đời sống (VTV1) và

chương trình Bảy ngày Công nghệ (VTV2)

2.1.1. Xác định đề tài và phân công thực hiện.

2.1.2. Lập đề cương và kế hoạch sản xuất tiền kz .

2.1.3. Thực hiện các khâu hậu kz, hoàn thành sản phẩm.

2.1.4. Nghiệm thu và phát sóng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY