Luận văn Truyền thông về các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài . 6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 8

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 11

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu. 12

5. Phƣơng pháp nghiên cứu. 12

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 13

7. Bố cục luận văn. 13

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CÁC LOẠI HÌNH

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ . 15

1.1. Một số khái niệm. 15

1.1.1. Khái niệm về truyền thông. 15

1.1.2. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn . 18

1.1.3. Một số vấn đề về báo điện tử .

1.2. Báo điện tử với việc truyền thông các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

1.2.1. Vai trò của báo điện tử với việc truyền thông các loại hình nghệ thuật

biểu diễn.

1.2.2. Nội dung truyền thông các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo

điện tử .

1.3. Các hoạt động và hình thức truyền thông các loại hình nghệ thuật biểu

diễn trên báo điện tử.

1.3.1. Viết tin bài truyền thông các loại hình nghệ thuật biểu diễn .

1.3.2. Lập diễn đàn trực tuyến.

1.3.3. Tường thuật trực tuyến.

1.3.4. Trò chơi – cuộc thi tương tác .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY