Luận văn Truyện ngắn nguyễn huy thiệp – nguồn mạch dân gian trong bối cảnh hiện đại, hậu hiện đại

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP: HÀNH TRÌNH

CỦA YẾU TỐ DÂN GIAN GIỮA THỜI HIỆN ĐẠI, HẬU HIỆN ĐẠI . 11

1.1. Bối cảnh hiện đại, hậu hiện đại. 11

1.1.1. Khái niệm hiện đại, hậu hiện đại. 11

1.1.2. Hiện thực và con người trong quan niệm của chủ nghĩa hiện đại và

chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học. 22

1.1.3. Bối cảnh đan xen hiện đại, hậu hiện đại trong văn học Việt Nam. 25

1.2. Vị trí của yếu tố văn hóa dân gian trong bối cảnh hiện đại - hậu hiện đại ở

Việt Nam . 32

1.2.1. Khái quát về yếu tố văn hóa dân gian . 32

1.2.2. Yếu tố văn hóa dân gian giữa thời hiện đại, hậu hiện đại. 36

1.3. Con đường hiện đại hóa, hậu hiện đại hóa yếu tố dân gian trong truyện

ngắn Nguyễn Huy Thiệp . 40

1.3.1. Nguyễn Huy Thiệp và truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. 40

1.3.2. Sự gặp gỡ giữa dân gian - hiện đại, hậu hiện đại trong truyện ngắn

Nguyễn Huy Thiệp . 42

Chương 2: TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP VỚI VIỆC HIỆN

ĐẠI HÓA, HẬU HIỆN ĐẠI HÓA QUAN NIỆM DÂN GIAN VỀ CON

NGƯỜI . 46

2.1. Con người và quan niệm về con người trong tâm thức dân gian. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY