Luận văn Triết lý nhân sinh trong Tây du ký

MỤC LỤC

MỤC LỤC .3

LỜI CẢM TẠ.6

PHẦN DẪN NHẬP.7

1.LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .7

2.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.9

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.11

3.1.PHƯƠNG PHÁP CẤU TRÚC - HỆ THỐNG .11

3.2.PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI, SO SÁNH.11

3.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, TƯỜNG THUẬT .11

3.4.VẬN DỤNG LÝ THUYẾT VỀ THI PHÁP.12

4.ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.12

5.KẾT CẤU LUẬN VĂN .12

CHƯƠNG MỘT: KHÁI QUÁT TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ NỘI DUNG TÁC

PHẨM TÂY DU KÝ.14

1.1.KHÁI QUÁT TRIẾT LÝ NHÂN SINH PHƯƠNG ĐÔNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

TỚI TIỂU THUYẾT TÂY DU KÝ.14

1.1.1.TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO .14

1.1.2.TRIẾT LÝ NHO GIÁO.15

1.1.3.TRIẾT LÝ ĐẠO GIA.17

1.1.4.ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO TỚI TÁC PHẨM

TÂY DU KÝ.19

1.2.NỘI DUNG TÁC PHẨM TÂY DU KÝ.23

1.2.1.NGÔ THỪA ÂN (1500-1581 ? ) VÀ TÁC PHẨM TÂY DU KÝ .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY