Luận văn Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 6

1.1. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự 6

1.1.1. Khái niệm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự 6

1.1.2. Đặc điểm trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự 14

1.2. Mối liên hệ giữa trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự với các nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự 18

1.2.1. Mối liên hệ với nguyên tắc suy đoán vô tội 19

1.2.2. Mối liên hệ với nguyên tắc xác định sự thật của vụ án 20

1.2.3. Mối liên hệ với nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm 21

1.2.4. Mối liên hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự 23

1.3. Khái quát về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 24

1.4. Pháp luật của một số nước trên thế giới về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 31

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 32

2.1. Trong giai đoạn khởi tố, điều tra 32

2.1.1. Giai đoạn khởi tố 32

2.1.2. Giai đoạn Điều tra 36

2.2. Giai đoạn truy tố 54

2.3. Giai đoạn xét xử 56

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 63

CHƯƠNG III: THỰC TIỄN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHỨNG MINH VỤ ÁN HÌNH SỰ 64

3.1. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự 64

3.1.1. Những kết quả đạt được 64

3.1.2. Hạn chế về trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng 66

3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế 73

3.2. Giải pháp góp phần nâng cáo hiệu quả trách nhiệm chứng minh vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng 81

3.2.1. Giải pháp đối với các quy định của pháp luật 81

3.2.2. Giải pháp đối với các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh 83

3.2.3. Giải pháp khác 86

KẾT LUẬN CHƯƠNG III 88

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY