Luận văn Tốt nghĩa và xấu nghĩa trong tiếng Việt

Có một thế đối lập tiềm năng giữa hai cực của một tính chất trong mỗi sự vật, hiện tượng. Nếu tính chất nào trong cặp tính chất tương phản chiếm tỉlệ cao hơn, tính chất đó sẽ trở thành điển hình của đối tượng. Chẳng hạn, bình thường (không đẹp cũng không xấu) là điểm trung gian khi hai cực đẹp (50%) và xấu (50%) ở thế cân bằng; xấu là tính chất đại diện cho đối tượng khi xấu chiếm tỉ lệ trên 50% và đẹp chiếm tỉ lệ thấp hơn 50%; đẹp là tính chất đại diện cho đối tượng khi đẹp chiếm tỉ lệ trên 50% và xấu chiếm tỉ lệ thấp hơn 50%.

Có một thế đối lập tiềm năng giữa hai cực của một tính chất trong mỗi

sự vật, hiện tượng. Nếu tính chất nào trong cặp tính chất tương phản chiếm tỉ

lệ cao hơn, tính chất đó sẽ trở thành điển hình của đối tượng. Chẳng hạn, bình

thường (không đẹp cũng không xấu) là điểm trung gian khi hai cực đẹp (50%)

và xấu (50%) ở thế cân bằng; xấu là tính chất đại diện cho đối tượng khi xấu

chiếm tỉ lệ trên 50% và đẹp chiếm tỉ lệ thấp hơn 50%; đẹp là tính chất đại

diện cho đối tượng khi đẹp chiếm tỉ lệ trên 50% và xấu chiếm tỉ lệ thấp hơn

50%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY