Luận văn Tôpô metric mở rộng của trái đất

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU . 3

MỞ ĐẦU. 5

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 8

1.1. Các khái niệm mở đầu về không gian tôpô . 8

1.1.1. Không gian tôpô . 8

1.1.2. Cơ sở, tiền cơ sở của tôpô . 8

1.1.3. Lân cận, cơ sở lân cận . 9

1.1.4. Không gian tôpô con . 9

1.1.5. Phần trong, bao đóng, biên. 9

1.1.6. Điểm hội tụ và điểm cô lập . 9

1.1.7. Ánh xạ liên tục, ánh xạ mở, ánh xạ đóng. 10

1.1.8. Các tiên đề tách . 10

1.1.9. Các tiên đề đếm được. 11

1.2. Không gian compact . 11

1.2.1. Không gian compact. 11

1.2.2. Không gian compact đếm được. 12

1.2.3. Không gian compact địa phương . 12

1.2.4. Ánh xạ đầy đủ . 12

1.2.5. Không gian Cech-đầy đủ. 12

1.2.6. Không gian giả compact. 12

1.3. Không gian mêtric, không gian mêtric hóa được . 12

1.3.1. Không gian mêtric. 12

1.3.2. Không gian mêtric hóa được . 13

1.3.3. Định lý phạm trù Baire. 13

1.3.4. Định lý HANAI – MORITA – STONE . 13

1.3.5. Phép biến đổi Mobius  và một số tính chất . 14

1.3.6. Tỷ số kép . 14

1.3.7. Metric hyperbolic . 15

1.4. Không gian paracompact . 162

1.4.1. Không gian paracompact. 16

1.4.2. Không gian paracompact đếm được. 16

1.4.3. Không gian Fréchet tại một điểm. 16

1.5. Không gian phân tầng . 16

1.5.1. Định nghĩa . 16

1.5.2.M1 - không gian, M 3 - không gian. 16

1.6. Không gian Nagata . 16

1.7. Hàm ceiling. 17

1.8. Arbelos . 17

CHƯƠNG 2: TÔPÔ METRIC MỞ RỘNG CỦA TRÁI ĐẤT . 18

2.1. Tôpô đĩa tiếp xúc Hyperbolic. 18

2.2. Tôpô phân tầng . 21

2.3. Dạng của các lân cận tại biên. 27

2.4. Các tôpô được đơn giản hóa . 32

KẾT LUẬN . 39

TÀI LIỆU KHAM KHẢO. 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY