Luận văn Tổng hợp zeolit từ tro rơm rạ và nghiên cứu tính chất của chúng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN 2

1.1. Sơ lược lịch sử và sự phát triển của Zeolit . 2

1.2. Khái niệm và phân loại zeolit 2

1.2.1. Khái niệm zeolit 2

1.2.2. Phân loại zeolit 3

1.3. Cấu trúc của zeolit 4

1.4. Tính chất của zeolit 7

1.4.1. Tính chất trao đổi cation 7

1.4.2. Tính chất hấp phụ 8

1.4.3. Tính chất chọn lọc hình dạng 10

1.4.4. Tính chất xúc tác 11

1.5. Giới thiệu một số zeolit 12

1.5.1. Zeolit A 12

1.5.2. Zeolit faujasite (X, Y) 13

1.5.3. Zeolit ZSM-5 15

1.6. Tổng hợp zeolit 16

1.6.1. Cơ chế kết tinh zeolit 16

1.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình tổng hợp zeolit 17

1.7. Ứng dụng của zeolit 20

1.7.1. Ứng dụng trong công nghiệp 20

1.7.2. Ứng dụng trong xử lí ô nhiễm môi trường 21

1.7.3. Ứng dụng trong nông nghiệp 22

1.7.4. Ứng dụng trong y dược 22

Chương 2: MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Mục đích và nội dung nghiên cứu 24

2.2. Phương pháp nghiên cứu 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY