Luận văn Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2

1.1. GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP

(HYDROTALCITE) .

2

1.1.1. Đặc điểm cấu trúc của hydrotalcite 2

1.1.2. Tính chất của hydrotalcite . 6

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HYDROTALCITE .

10

1.2.1. PhƯơng pháp đồng kết tủa (phƯơng pháp muối bazơ) . 11

1.2.2. PhƯơng pháp trao đổi ion . 12

1.2.3. PhƯơng pháp xây dựng lại cấu trúc . 14

1.2.4. PhƯơng pháp muối – oxit 14

1.2.5. PhƯơng pháp thủy nhiệt . 15

1.3. ỨNG DỤNG HYDROTALCITE VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NITRATE

TRONG MÔI TRƯỜNG .

15

1.3.1. Ứng dụng HT . 15

1.3.2. Ảnh hƯởng của nitrate trong môi trƯờng và vai trò của hydrotalcite

trong việc loại nitrate.

18

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 19

1.4.1. PhƯơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY