Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phát quang của sunfua kẽm và sunfua cadimi kích hoạt bởi mangan

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO 3

1.1. Giới thiệu chung về vật liệu nano 3

1.1.1. Phân loại vật liệu 3

1.1.1.1. Phân loại theo hình dáng của vật liệu [1] 3

1.1.1.2. Phân loại theo tính chất vật liệu thể hiện sự khác biệt ở kích thước nano 7

1.1.2. Các hiệu ứng xảy ra khi vật liệu ở kích thước nano 8

1.1.2.1. Hiệu ứng bề mặt 8

1.1.2.2. Hiệu ứng lượng tử liên quan tới kích thước hạt 9

1.2 . Vật liệu nhóm AIIBVI 10

1.2.1. Cấu trúc của vật liệu 10

1.2.1.1. Cấu trúc mạng tinh thể lập phương hay sphalerit 11

1.2.1.2. Cấu trúc mạng tinh thể lục giác hay wurtzit 13

1.2.2. Ứng dụng của vật liệu nano 14

1.2.2.1. Ứng dụng của vật liệu nano ZnS 14

1.2.2.2. Ứng dụng của vật liệu nano CdS 14

1.3. Một số phương pháp chế tạo vật liệu 16

1.3.1. Phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không 16

1.3.2. Phương pháp gốm 17

1.3.3. Phương pháp phún xạ catot 18

1.3.4. Phương pháp Sol-gel 19

1.3.5. Phương pháp thủy nhiệt 21

1.3.6. Phương pháp đồng kết tủa 22

Chương 2: THỰC NGHIỆM 24

2.1. Hệ chế tạo mẫu 24

2.1.1. Cân chính xác 24

2.1.2. Máy rung siêu âm 24

2.1.3. Máy khuấy từ gia nhiệt 24

2.1.4. Máy quay ly tâm 25

2.1.5. Hệ lò sấy mẫu 25

2.2. Hệ xác định cấu trúc, hình thái học của mẫu 26

2.2.1. Hệ đo phổ nhiễu xạ tia X (phổ X-ray) 26

2.2.2.Phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) 27

2.2.3. Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 28

2.2.4. Chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) 28

2.2.5. Phép đo phổ huỳnh quang 29

2.3. Quy trình chế tạo hạt nano ZnS:Mn, CdS:Mn bằng phương pháp đồng kết tủa 31

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38

3.1. Tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn và CdS:Mn 38

3.1.1. Phổ X-Ray 38

3.1.2. Phổ tán sắc năng lượng 42

3.1.3. Ảnh TEM 44

3.1.4. Ảnh SEM 45

3.2. T ính chất quang của bột nano ZnS: Mn và CdS: Mn 46

3.2.1. Phổ phát quang của bột nano ZnS, ZnS: Mn 46

3.2.2. Phổ phát quang của bột nano CdS, CdS: Mn 48

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY