Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit titan dioxit - Polianilin-cacbon nano tubes định hướng làm vật liệu nguồn điện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH vi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Giới thiệu về pin nhiên liệu vi sinh 3

1.1.1. Vật liệu điện cực anôt. .3

1.1.2. Vật liệu catot .7

1.1.3. Dung dịch nền sử dụng trong pin nhiên liệu vi sinh. 8

1.1.4. Ứng dụng của pin nhiên liệu vi sinh . 9

1.2. Giới thiệu về titan dioxit. 10

1.2.1. Tính chất vật lý 10

1.2.2. Tính chất hóa học 11

1.2.3. Các phương pháp điều chế nano - TiO2 .12

1.2.4. Ứng dụng của titan dioxit. .13

1.3. Giới thiệu chung về PANi. 14

1.3.1. Cấu trúc phân tử của PANi. 14

1.3.2. Các trạng thái oxi hóa – khử của PANi. 15

1.3.3. Một số tính chất của PANi 15

1.3.4. Các phương pháp tổng hợp PANi 17

1.3.5. Ứng dụng của PANi. .19

1.4. Giới thiệu về ống nano cacbon. .20

1.4.1. Tính chất của CNTs 21

1.4.2. Các phương pháp điều chế CNTs 23

1.4.3. Một số ứng dụng của CNTs 23

1.5. Giới thiệu về vật liệu compozit 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY