Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ shiff có chứa nhân antracen

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2

1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH) và antracen 2

1.1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH) 2

1.1.2. Antracen 4

1.1.3. Phức chất với PAH và antracen 6

1.2. Bazơ Schiff 12

1.2.1. Phương pháp tổng hợp và đặc điểm cấu tạo 12

1.2.2. Phân loại và khả năng tạo phức của phối tử bazơ Schiff 14

1.3 Kim loại và khả năng tạo phức 16

1.3.1. Palađi và khả năng tạo phức 16

1.3.2. Platin và khả năng tạo phức 18

1.3.3. Phương pháp tổng hợp phức chất phối tử bazơ Schiff 25

1.3.4. Ứng dụng của phức chất bazơ Schiff 26

1.4. Phương pháp nghiên cứu 26

1.4.1. Phương pháp phổ hồng ngoại 27

1.4.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 28

1.4.3. Phương pháp phổ khối lượng ESI-MS 29

1.5. Đối tượng, mục đích và nội dung nghiên cứu 30

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu 30

1.5.2. Mục đích và nội dung nghiên cứu 31

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 32

2.1. Dụng cụ và hoá chất 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY