Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đa nhân Mn – ln với phối tử pyridin - 2,6 - bis (diankylthioure)

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ. 1

BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT . 4

MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 6

1.1. Giới thiệu về phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure . 6

1.1.1. Đặc điểm cấu tạo của N,N-điankyl-N’-aroylthioure . 6

1.1.2. Tính chất của N,N-điankyl-N’-aroylthioure . 6

1.1.3. Nguyên tắc tổng hợp phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure . 7

1.1.4. Khả năng tạo phức của phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure với kim

loại 8

1.1.5. Tổng hợp phức chất của phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure . 10

1.2. Giới thiệu về phối tử aroyl bis(N,N-điankylthioure) . 11

1.3. Giới thiệu về phối tử pyridin-2,6-bis(diankylthioure) . 12

1.4. Khả năng tạo phức chất của mangan(II) . 14

1.5. Khả năng tạo phức chất của đất hiếm Ln(III) . 14

1.5.1. Giới thiệu chung về đất hiếm . 14

1.5.2. Khả năng tạo phức chất của đất hiếm . 16

1.6. Các phương pháp hóa lý nghiên cứu phức chất . 17

1.6.1. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại IR . 17

1.6.2. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân . 17

1.6.3. Phương pháp phổ khối lượng . 19

1.6.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X trên đơn tinh thể trong nghiên cứu cấu tạo

phức chất . 20

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM . 24

2.1. Dụng cụ và hóa chất . 24

2.1.1. Dụng cụ. 24

2.1.2. Hóa chất . 24

2.2. Thực nghiệm . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY