Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của fe(ii) và co(ii) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon

Để khẳng định thêm công thức phân tử của các phức chất, chúng tôi tiến hành so sánh các giá trị lý thuyết và thực nghiệm cường độ tương đối của các pic đồng vị trong cụm pic ion phân tử của các phức chất. Trong đó, giá trị lý thuyết là giá trị tính toán theo phần mềm isotope distribution caculator trên trang web: theo công thức phân tử giả thiết của mỗi phức chất, giá trị thực nghiệm thu được thực tế trên phổ.

Kết quả thu được đối với phức chất các phức chất và công thức phân tử của các phức chất được đưa ra trên các bảng 3.12, 3.13, 3.14 và 3.15.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY