Luận văn Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất pd(ii) với thiosemicacbazon axetophenon

Mở đầu 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 3

1.1. Thiosemicacbazit và dẫn xuất của nó 3

1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon . 3

1.1.2. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các thiosemicacbazit

và thiosemicacbazon 4

1.2. Một số ứng dụng của thiosemicacbazon và phức chất của chúng 7

1.3. Giới thiệu về pladi . 9

1.3.1. Pladi 9

1.3.2. Khả năng tạo phức . 10

1.4. Các phương pháp nghiên cứu phức chất . 10

1.4.1. Phương pháp phổ khối lượng . 10

1.4.2. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 12

1.4.3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 14

1.4.4. . Phổ hấp thụ electron (UV- Vis) .

1.4.4.1 Các kiểu chuyển mức electron trong phân tử phức chất . 20

21

a. Chuyển mức trong nội bộ phối tử . 21

b. Sự chuyển mức chuyển điện tích 21

c. Sự chuyển d – d . 22

1.4.4.2. Sự tách các số hạng năng lượng của ion trung tâm

trong các trường đối xứng khác nhau . 22

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM . 24

2.1. Hóa chất và dụng cụ .

2.2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật thực nghiệm . 24

24

2.2.1. Tổng hợp phối tử . 24

a.Tổng hợp thiosemicacbazon axetophenon (Hthacp). 25

b.Tổng hợp phối tử 4-metyl thiosemicacbazon axetophenon (Hmthacp)

c. Tổng hợp phối tử 4-allyl thiosemicacbazon axetophenon (Hathacp). 25

25

2.2.2. Tổng hợp phức chất 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY