Luận văn Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của fe(ii) và co(ii) với một số dẫn xuất của thiosemicacbazon

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. THIOSEMICACBAZIT VÀ DẪN XUẤT CỦA NÓ 3

1.1.1. Thiosemicacbazit và thiosemicacbazon 3

1.1.2. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các thiosemicacbazon 4

1.2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THIOSEMICACBAZON VÀ PHỨC CHẤT CỦA CHÚNG .9

1.3. GIỚI THIỆU VỀ SẮT, COBAN VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ COBAN 13

1.3.1. Sắt và coban kim loại 13

1.3.2. Hợp chất Fe(II), Co(II) và khả năng tạo phức 14

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT 15

1.4.1. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 15

1.4.2. Phương pháp phổ hấp thụ electron (UV – Vis) 18

1.4.3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân. 22

1.4.4. Phương pháp phổ khối lượng 25

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 27

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu 27

2.1.2. Hóa chất 27

2.2. TỔNG HỢP PHỐI TỬ VÀ PHỨC CHẤT 28

2.2.1. Tổng hợp các phối tử Hthbz, Hpthbz 28

2.2.2. Tổng hợp các phức chất 32

2.3. KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 35

2.3.1. Các điều kiện ghi phổ.35

2.3.2. Xác định hàm lượng kim loại trong phức chất .35

2.3.3. Thăm dò khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của các phối tử và các phức chất .37

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39

3.1. Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong phức chất M(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co). 39

3.2. Phổ hấp thụ hồng ngoại của các phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất của chúng với Fe(II) và Co(II). 39

3.3. Phổ hấp thụ electron của phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất Co(thbz)2, Co(pthbz)2 45

3.4. Phổ khối lượng của các phức chất M(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe(II), Co(II)) 48

3.5. Kết quả nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của các phối tử Hthbz, Hpthbz và các phức chất Co(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe, Co) 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY