Luận văn Tổng hợp gốm áp điện kali natri niobat (kxna1 - X) Nbo3 (0 < x < 1)

MỤC LỤC

DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN .3

1.1. Hiệu ứng áp điện .3

1.2. Vật liệu áp điện và ứng dụng .4

1.3. Vật liệu áp điện không chứa chì.9

1.3.1. Tiềm năng của vật liệu áp điện không chứa chì.9

1.3.2. Vật liệu áp điện không chứa chì (KxNa1-x)NbO3 (0 < x < 1).11

1.4. Các phương pháp tổng hợp gốm áp điện không chứa chì KNN .13

1.4.1. Phương pháp phản ứng pha rắn truyền thống .13

1.4.2. Phương pháp nghiền cơ năng lượng cao.14

1.4.3. Phương pháp thủy nhiệt .14

1.4.4. Phương pháp sol-gel .16

1.5. Các phương pháp nghiên cứu gốm áp điện không chứa chì KNN. .17

1.5.1 Phương pháp phân tích phổ Raman .17

1.5.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD).17

1.5.3. Phương pháp phân tích nhiệt .19

1.5.4. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) .20

1.5.5. Phương pháp đo phổ tán xạ năng lượng (EDS) .21

1.6. Mục tiêu và các nội dung nghiên cứu của luận văn .21

1.6.1. Mục tiêu của luận văn .21

1.6.2. Các nội dung nghiên cứu của luận văn .22

CHƯƠNG 2 - THỰC NGHIỆM.23

2.1. Hóa chất và thiết bị .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY