Luận văn Tội ác diệt chủng của khmer đỏ ở Campuchia và vai trò của Việt Nam trong việc tiêu diệt chế độ diệt chủng

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ KHMER

ĐỎ . 10

1.1. Khái quát về Khmer Đỏ. 10

1.2. Các nhân tố tác động tới sự hình thành tội ác của Khmer Đỏ. 12

1.2.1. Nhân tố bên trong đất nước Campuchia . 12

1.2.2. Nhân tố bên ngoài . 19

1.3. Tội ác của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ . 25

1.3.1. Tội ác diệt chủng. 25

1.3.2. Tội ác xâm lược. 41

CHưƠNG 2. QUÁ TRÌNH TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ KHMER ĐỎ VÀ VAI

TRÕ CỦA VIỆT NAM. 46

2.1. Khái quát quá trình tiêu diệt Khmer Đỏ . 46

2.1.1. Lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ . 46

2.1.2. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ diệt chủng Khmer Đỏ . 47

2.2. Vai trò của Việt Nam. 49

2.2.1. Giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ Campuchia dân chủ . 49

2.2.2. Giúp hồi sinh đất nước Campuchia, xây dựng nhà nước CHND

Campuchia. 57

2.2.3. Truy quét tàn quân Khmer Đỏ trên chiến trường. 62

2.2.4. Ngặn chặn Khmer Đỏ quay trở lại trên chính trường . 70

2.3. Kết quả đạt được. 79

CHưƠNG 3. BÀI HỌC RÖT RA CHO VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC

ĐỐI NGOẠI. 84

3.1. Phản ứng của cộng đồng quốc tế khi Việt Nam đưa quân vào

Campuchia . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY