Luận văn Tổ chức và sử dụng hệ thống bài tập tiếng việt theo hướng phát triển tư duy cho học sinh bậc trung học phổ thông

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG .15

Chương 1. CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN.15

1.1. Tình hình dạy học phần thực hành Tiếng Việt trong nhà trường THPT

hiện nay .15

1.1.1. Về chương trình dạy học .15

1.1.2. Các dạng bài tập Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn THPT.16

1.1.3. Khảo sát tình hình dạy học Tiếng Việt (bậc THPT) hiện nay.24

1.2. Mối quan hệ giữa hoạt động thực hành và việc phát triển tư duy cho học

sinh trong dạy học Tiếng Việt hiện nay .28

1.2.1. Vai trò của thực hành ngôn ngữ .28

1.2.2. Tư duy và vấn đề phát triển tư duy cho học sinh qua dạy thực hành.29

1.2.3. Hoạt động tư duy của HS khi thực hành thông qua việc giải bài tập.36

Chương 2. TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH .39

2.1. Cơ sở phân loại hệ thống bài tập Tiếng Việt .39

2.1.1. Nhóm bài tập dựa vào mục đích – yêu cầu – đặc trưng của việc dạy học

các phân môn Tiếng Việt.39

2.1.2. Nhóm bài tập dựa vào hình thức tiến hành luyện tập.40

2.1.3. Nhóm bài tập dựa vào mức độ nhận thức hoặc chủ đích rèn luyện tư

duy cho HS .40

2.2. Những yêu cầu cơ bản khi tiến hành tổ chức hệ thống bài tập theo hướng

phát triển tư duy cho HS.41

2.2.1. Đảm bảo một số yêu cầu về hệ thống bài tập.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY