Luận văn Tổ chức và hoạt động của ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Khánh Hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. KHÁNH HÒA TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁMNĂM 194510

1.1. Khái quát về vùng đất và con người Khánh Hòa 10

1.2. Tình hình Khánh Hòa trước Cách mạng tháng Tám 1945 18

Tiểu kết 23

Chương 2. SỰ RA ĐỜI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN

KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA25

2.1. Quá trình vận động thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính ởKhánh Hòa25

2.2. Cơ cấu tổ chức Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Khánh Hòa từ

năm 1945 đến năm 194640

Tiểu kết 49

Chương 3. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH

CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA51

3.1. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I cho nhân dân trong tỉnh 51

3.2. Giải quyết khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội

3.3. Tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Tiểu kết 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY