Luận văn Tổ chức ngữ âm trong thơ Nguyễn Bính

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC .4

NHỮNG KÝ HIỆU VỀ TỔ CHỨC NGỮ ÂM ĐƯỢC DÙNG TRONG LUẬN ÁN .6

PHẦN DẪN LUẬN.7

CHƯƠNG 1: ĐIỂM QUA MỘT SỐ CÁCH HIỂU VỀ THƠ – TỔ CHỨC NGỮ ÂM

TRONG THƠ (NHẠC ĐIỆU THƠ) .12

1.1.NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ THƠ .12

1.2.KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC NGỮ ÂM TRONG THƠ:.17

1.2.1.Phân biệt thơ và văn xuôi: .17

1.2.2.Khái niệm về tổ chức ngữ âm trong thơ.20

1.2.3.Khái niệm về tiết tấu thơ: .21

1.2.4.Khái niệm về lượng .23

1.2.4.Khái niệm về nhịp thơ: .25

1.2.5.Khái niệm về âm điệu:.28

1.2.5.Khái niệm về phép trùng điệp .32

1.2.6.Khái niệm phép đối: .35

1.3.Khái niệm về vần: .36

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC NGỮ ÂM TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH .41

2.1.TIẾT TẤU THƠ NGUYỄN BÍNH (Thống kê - đặc điểm tác dụng) .41

2.1.1.Lượng thơ: .41

2.1.1.1.Thống kê phân loại: .41

2.1.1.2.Đặc điểm về lượng thơ:.42

2.1.2.Nhịp điệu thơ Nguyễn Bính: .465

2.1.3.Âm điệu thơ Nguyễn Bính.56

2.1.4.Phép điệp trong thơ Nguyễn Bính: .63

2.2.5.Phép đối trong thơ Nguyễn Bính:.73

2.2.Hiện tượng vắt dòng trong thơ Nguyễn Bính: .80

2.2.VẦN TRONG THƠ CA NGUYỄN BÍNH:.83

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ GIÁ TRỊ BIỂU HIỆN CỦA TỔ CHỨC

NGỮ ÂM TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH.92

1.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:.92

3.2.GIÁ TRỊ BIỂU HIỆN.102

3.2.1.Tùy theo nội dung biểu hiện cũ thể của từng tác phẩm Nguyễn Bính đã ưu tiên tập

trung sử dụng những yếu tố ngữ âm nhất định:.102

3.2.2.Tổ chức ngữ âm mang lại giá trị miêu tả cao và giá trị biểu hiện cảm xúc phong phú,

sâu sắc trong thơ trữ tình: . 111

3.2.3.Tổ chức ngữ âm mang lại giá trị miêu tả cao và biểu hiện cảm xúc sắc nét trong lời

thơ tự sự và trong việc giao cảm thơ: .117

3.2.3.Tổ chức ngữ âm cũng mang lại giá trị biểu hiện đặc sắc khác.123

PHẦN KẾT LUẬN.126

PHỤ LỤC .131

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY