Luận văn Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh Lâm Đồng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ - sơ đồ

Danh mục bản đồ

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.2

2.1. Mục đích nghiên cứu.2

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Phạm vi nghiên cứu.2

3.1. Về không gian .2

3.2. Về thời gian.2

3.3. Về nội dung .2

4. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu chủ yếu .3

4.1. Quan điểm nghiên cứu .3

4.1.1. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ.3

4.1.2. Quan điểm hệ thống .3

4.1.3. Quan điểm lịch sử viễn cảnh.3

4.1.4. Quan điểm kinh tế - sinh thái .4

4.1.4. Quan điểm phát triển bền vững.4

4.2. Phương pháp nghiên cứu.4

4.2.1. Phương thu thập và xử lý tài liệu .4

4.2.2. Phương pháp thống kê toán học.4

4.2.3. Phương pháp bản đồ.5

4.2.4. Phương pháp dự báo.5

4.2.5. Phương pháp phân tích - tổng hợp .5

4.2.6. Phương pháp so sánh.5

4.2.7. Phương pháp khảo sát thực địa .6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY