Luận văn Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các hình

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ

NÔNG NGHIỆP .8

1.1. Cơ sở lí luận .8

1.1.1. Tổng quan về Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp . 8

1.1.2. Vai trò của sự lựa chọn các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

đối với phát triển nông nghiệp .11

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp . 13

1.2. Cơ sở thực tiễn .17

1.2.1. Một số hình thức Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới .17

1.2.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam .25

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Đồng Tháp

Mười tỉnh Long An .29

2.2.1. Vị trí địa lí .29

2.2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên tự nhiên .31

2.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội .43

2.3. Thực trạng Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười. 55

2.3.1. Hoạt động của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh

Long An .55

2.3.2. Thực trạng sử dụng đất vùng Đồng Tháp Mười .56

2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của vùng .59

2.3.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng Tháp Mười .632.3.5. Mức độ tổ chức các hình thức lãnh thổ nông nghiệp vùng Đồng Tháp

Mười tỉnh Long An. 82

2.3.6. Cánh đồng mẫu lớn – một trong những hình thức sản xuất nông

nghiệp mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 89

2.3.7. Nông nghiệp và nông thôn mới – những thành tựu đạt được .92

2.3.8. Những tồn tại và thách thức trong khai thác tài nguyên, xây dựng cơ

sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười .93

3.1. Những căn cứ ban đầu .95

3.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Long An đến 2020. 95

3.1.2. Giải pháp phát triển nông – lâm - ngư nghiệp tỉnh Long An. 96

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng

Đồng Tháp Mười tỉnh Long An .97

3.2.1. Phân vùng nông nghiệp . 97

3.2.2. Phân nhóm sản phẩm nông nghiệp. 99

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp trong

nền kinh tế thị trường theo hướng hiện đại và bền vững . 100

3.2.4. Đầu tư và phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp

và cơ chế quản lí hiệu quả .114

3.2.5. Liên kết nông – công – dịch vụ, chuyên môn hóa sản xuất .119

3.2.6. Đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng. 120

3.2.7. Đầu tư vốn, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến và đào tạo nhân lực . 123

3.2.8. Tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, đổi mới tổ chức, hoàn

thiện cơ chế chính sách và hình thành các dự án đầu tư . 125

3.2.9. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa . 127

3.2.10. Hoàn thiện chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới .129

3.2.11. Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp và bảo vệ môi trường . 130

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .131

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY