Luận văn Tổ chức lại công tác quản lý sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh

MỤC LỤC

TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPĐTSX&TM ĐÀO THỊNH I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

II.MỤC TIÊU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 3

1. Mục Tiêu 3

2. Chức Năng 3

3. Nhiệm vụ 3

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 3

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 3

IV.CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY 9

1. Vốn 9

2. Về lao động 10

3. Trang thiết bị của Công ty. 13

V. HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPĐTSX&TM ĐÀO THỊNH 14

1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp 14

CHƯƠNG II : HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY. 17

1.Tại phân xưởng quảng cáo 17

2. Phân xưởng nhôm kính. 19

2.1 Khảo sát tại công trình và nghiên cứu bản vẽ. 19

2.2 Gia công hàng hoá. 20

2.3. Lắp đặt hàng hoá 21

2.4 Gia công hàng hoá. 22

2.5. Lắp đặt hàng hoá. 23

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 24

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHƯA ĐẠT ĐƯỢC 24

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LẠI CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT 26

1.Đổi mới quản lý ở cấp Công ty 26

2. Tổ chức lại công tác quản lý sản xuất ở phân xưởng nhôm kính. 26

3.Kết quả sẽ đạt được. 29

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY