Luận văn Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 COMA18

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 (coma18) 31.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 31.1.1.Danh mục sản phẩm 31.1.2.Tiêu chuẩn chất lượng 41.1.3.Tính chất của sản phẩm 41.1.4. Loại hình sản xuất 51.1.5.Thời gian sản xuất 61.1.6. Đặc điểm sản phẩm dở dang 61.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 71.2.1.Quy trình công nghệ 71.2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất 91.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 101.3.1 Quản lý chung toàn doanh nghiệp 101.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 122.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 132.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 142.1.1.1- Nội dung chi phí NVL trực tiếp 142.1.1.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 152.1.1.3 Tài khoản sử dụng 152.1.1.4- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 152.1.1.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 202.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 212.1.2.1- Nội dung 212.1.2.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 222.1.2.3 Tài khoản sử dụng 232.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 232.1.2.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 292.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 302.1.3.1- Nội dung 302.1.3.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 302.1.3.3- Tài khoản sử dụng 302.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 312.1.4.1- Nội dung 312.1.4.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 312.1.4.3- Tài khoản sử dụng 322.1.4.4- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 322.1.4.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 362.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 362.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 362.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 372.2.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 392.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 392.2.2- Quy trình tính giá thành 40CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 443.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện 443.1.1- Ưu điểm 443.1.2- Nhược điểm 473.1.3- Phương hương hoàn thiện 483.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 493.2.1.Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 493.2.2.Về chứng từ luân chuyển chứng từ 513.2.3.Về tài khoản và phương pháp kế toán 523.2.4.Về sổ kế toán chi tiết 523.2.5.Về sổ kế toán tổng hợp 53KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 (coma18) 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 3

1.1.1.Danh mục sản phẩm 3

1.1.2.Tiêu chuẩn chất lượng 4

1.1.3.Tính chất của sản phẩm 4

1.1.4. Loại hình sản xuất 5

1.1.5.Thời gian sản xuất 6

1.1.6. Đặc điểm sản phẩm dở dang 6

1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 7

1.2.1.Quy trình công nghệ 7

1.2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất 9

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 10

1.3.1 Quản lý chung toàn doanh nghiệp 10

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 12

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 13

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

2.1.1.1- Nội dung chi phí NVL trực tiếp 14

2.1.1.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 15

2.1.1.3 Tài khoản sử dụng 15

2.1.1.4- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 15

2.1.1.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 20

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 21

2.1.2.1- Nội dung 21

2.1.2.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 22

2.1.2.3 Tài khoản sử dụng 23

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 23

2.1.2.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 29

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 30

2.1.3.1- Nội dung 30

2.1.3.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 30

2.1.3.3- Tài khoản sử dụng 30

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 31

2.1.4.1- Nội dung 31

2.1.4.2- Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 31

2.1.4.3- Tài khoản sử dụng 32

2.1.4.4- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 32

2.1.4.5- Quy trình ghi sổ tổng hợp 36

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 36

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 36

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 37

2.2.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 39

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 39

2.2.2- Quy trình tính giá thành 40

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 18 44

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện 44

3.1.1- Ưu điểm 44

3.1.2- Nhược điểm 47

3.1.3- Phương hương hoàn thiện 48

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18 49

3.2.1.Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 49

3.2.2.Về chứng từ luân chuyển chứng từ 51

3.2.3.Về tài khoản và phương pháp kế toán 52

3.2.4.Về sổ kế toán chi tiết 52

3.2.5.Về sổ kế toán tổng hợp 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY