Luận văn Tổ chức học sinh giải bài tập vật lí theo nhóm trong dạy học chương các định luật bảo toàn lớp 10 ban nâng cao

LỜI CAM ĐOAN . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

MỤC LỤC . 5

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 8

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

. 4

1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:. 4

1.1.1 Những nghiên cứu về hoạt động nhóm trên thế giới: .4

1.1.2 Một số bài viết về dạy học hợp tác theo nhóm ở nước ta: .6

1.1.3 Một số luận văn, khóa luận về hoạt động nhóm trong dạy học vật lý:.7

1.2. BÀI TẬP VẬT LÍ:. 9

1.2.1 Khái niệm bài tập Vật Lí:.9

1.2.2 Vai trò của bài tập vật lí:.9

1.2.3. Phân loại bài tập vật lí: .11

1.2.4. Các yêu cầu chung trong dạy học về bài tập vật lí: .12

1.2.5. Các bước chung khi giải bài tập vật lí: .14

1.2.6 Các phương pháp dạy học được sử dụng trong tiết bài tập: .16

1.2.7. Quy trình tổ chức tiết bài tập:.17

1.3 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC NHÓM. 18

1.3.1 Khái niệm:.18

1.3.2 Trường phái cấu trúc trong dạy học hợp tác theo nhóm: .19

1.3.3 Trường phái nguyên tắc trong dạy học hợp tác nhóm:.24

1.3.4. Nguyên tắc thiết kế giáo án bài tập có sử dụng phương pháp dạy học

hợp tác theo nhóm:.26

1.3.5 Quy trình thiết kế giáo án bài tập:.28

1.3.6. Ưu điểm và hạn chế của DH hợp tác theo nhóm: .30

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY BÀI TẬP VẬT

LÍ THEO NHÓM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY