Luận văn Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “mắt. các dụng cụ quang” Vật lí 11 ở trung tâm giáo dục thường xuyên

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ và đồ thị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN. 6

1.1. Quan điểm hiện đại về dạy học. 6

1.1.1. Bản chất của hoạt động dạy . 6

1.1.2. Bản chất của hoạt động học. 6

1.1.3. Mối quan hệ giữa dạy và học . 7

1.1.4. Các hình thức tổ chức dạy học . 7

1.2. Cơ sở lí luận của tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí. 8

1.2.1. Hoạt động ngoại khóa. 8

1.2.2. Vị trí của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức tổ chức

dạy học ở trường phổ thông . 9

1.2.3. Ý nghĩa, tác dụng của HĐNK . 9

1.2.4. Các đặc điểm của hoạt động ngoại khóa . 11

1.2.5. Nội dung của hoạt động ngoại khóa vật lí. 12

1.2.6. Một số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí. 13

1.2.7. Phương pháp dạy học hoạt động ngoại khóa vật lí . 19

1.2.8. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khoá . 19

1.3. Hiệu quả hoạt động ngoại khóa trong việc phát huy tính tích cực và bồi

dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí . 22

1.3.1. Phát huy tính tích cực trong hoạt động ngoại khóa. 22

1.3.2. Năng lực sáng tạo trong hoạt động ngoại khóa của học sinh. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY