Luận văn Tổ chức dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần Quang hình học – Vật lí 11 nâng cao

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ, hình vẽ

MỤC LỤC.1

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.5

1.1. Một số vấn đề về phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học .5

1.1.1. Phương pháp dạy học .5

1.1.2. Đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS.12

1.1.3. Hình thức tổ chức dạy học.15

1.2. Một số vấn đề về DH theo nhóm .17

1.2.1. Khái niệm DH theo nhóm.17

1.2.2. Cơ sở lí luận của DH theo nhóm .18

1.2.3. Đặc điểm của DH theo nhóm và các nguyên tắc của hoạt động nhóm .20

1.2.4. Một số HTTCDH theo nhóm.22

1.2.5. Ưu điểm và hạn chế của DH theo nhóm.32

1.2.6. Quy trình tổ chức DH theo nhóm .35

1.2.7. Một số lưu ý để tổ chức DH theo nhóm đạt hiệu quả.43

1.3. Một số vấn đề về DH theo nhóm trong DH vật lí.45

1.3.1. Mục tiêu giáo dục của môn vật lí ở trường THPT hiện nay.45

1.3.2. Một số HTTC DH theo nhóm thích hợp với DH vật lí.47

1.3.3. Đánh giá kết quả trong DH theo nhóm.56

1.4. Kết luận chương 1.59

Chương 2. SOẠN THẢO TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO NHÓM MỘT SỐ

KIẾN THỨC THUỘC PHẦN QUANG HÌNH HỌC– VẬT LÍ 11

NÂNG CAO .60

2.1. Tìm hiểu phần quang hình học.60

2.1.1. Cấu trúc nội dung.60

2.1.2. Phân tích nội dung .612.1.3. Tác dụng của DH theo nhóm khi dạy phần quang hình học.62

2.1.4. Mục tiêu cần đạt được.64

2.1.5. Kế hoạch DH phần Quang hình học.67

2.2. Soạn thảo tiến trình dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần quang

hình học .68

2.2.1. Bài “Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần”.68

2.2.2. Kiến thức về “Thấu kính mỏng”.87

2.2.3. Kiến thức về “Các tật của mắt và cách khắc phục”.101

2.2.4. Kiến thức về “Các quang cụ bổ trợ cho mắt” .107

2.3. Kết luận chương 2.115

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .116

3.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp thực nghiệm .116

3.1.1. Mục đích thực nghiệm .116

3.1.2. Nội dung thực nghiệm .116

3.1.3. Đối tượng thực nghiệm.117

3.1.4. Phương pháp thực nghiệm.117

3.2. Tiến trình thực nghiệm.120

3.2.1. Công tác chuẩn bị .120

3.2.2. Tiến trình thực nghiệm chủ đề “Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần”.120

3.2.3. Tiến trình thực nghiệm chủ đề “Thấu kính mỏng”.125

3.2.4. Tiến trình thực nghiệm chủ đề “Các tật của mắt và cách khắc phục”.131

3.2.5. Tiến trình thực nghiệm chủ đề “Các quang cụ bổ trợ cho mắt”.134

3.3. Nhận xét và đánh giá kết quả thực nghiệm.137

3.3.1. Nhận xét quá trình học tập của lớp thực nghiệm.137

3.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm .138

3.4. Rút kinh nghiệm.144

3.4.1. Kinh nghiệm về việc trang bị kĩ năng làm việc nhóm cho HS.144

3.4.2. Kinh nghiệm về việc tổ chức DH theo nhóm .146

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY