Luận văn Tổ chức dạy học theo nhóm chương “Dao động cơ” Vật lí 12

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lí do chọn đề tài.7

2. Mục đích nghiên cứu .8

3. Giả thuyết khoa học.8

4. Nhiệm vụ của đề tài .8

5. Đối tượng nghiên cứu .9

6. Phạm vi nghiên cứu .9

7. Phương pháp nghiên cứu .9

8. Đóng góp của đề tài.9

9. Cấu trúc của luận văn .10

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ

PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC THEO HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

NHÓM . 11

1.1. Một số vấn đề về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học .11

1.1.1. Phương pháp dạy học .11

1.1.2. Định hướng đổi mới PPDH.15

1.2. Tính tích cực trong học tập [50] .21

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và các mức độ của tính tích cực trong học tập của học sinh.21

1.2.2. Biểu hiện của tính tích cực trong học tập của học sinh.23

1.2.3. Đánh giá tính tích cực trong học tập của học sinh .23

1.2.4. Các biện pháp phát huy tính tích cực học tập của HS.24

1.3. Tính tự lực trong học tập .24

1.3.1. Tính tự lực .24

1.3.2. Tính tự lực trong học tập.25

1.4. Tổ chức dạy học theo nhóm .25

1.4.1. Khái niệm dạy học theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm (gọi tắt là Dạy học

theo nhóm).25

1.4.2. Nguyên tắc cần thực hiện khi tổ chức hoạt động nhóm [28] .26

1.4.3. Dạy học Vật lí theo hướng tổ chức hoạt động nhóm .274

1.5. Thiết kế phương án dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể [35].48

1.5.1. Lập sơ đồ cấu trúc nội dung và tiến trình xây dựng từng đơn vị kiến thức .48

1.5.2. Diễn đạt mục tiêu dạy học kiến thức cụ thể .48

1.5.3. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể .49

1.6.Thực trạng của việc dạy học theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm ở một số

trường THPT thuộc thành phố Hồ Chí Minh.50

1.6.1 Mục đích điều tra.50

1.6.2 Đối tượng điều tra .50

1.6.3 Kết quả điều tra .51

1.7. Kết luận chương 1.53

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC

CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” VẬT LÍ 12 THEO HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT

ĐỘNG NHÓM . 55

2.1. Phân tích cấu trúc nội dung và mục tiêu cần đạt được khi dạy chương “Daođộng cơ” .55

2.1.1. Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “ Dao động cơ” .55

2.1.2. Mục tiêu về kiến thức.56

2.1.3. Mục tiêu về kĩ năng.59

2.1.4. Mục tiêu về tình cảm thái độ.60

2.2. Thiết kế tiến trình dạy học phần kiến thức .60

2.3. Kết luận chương 2.84

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 86

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm .86

3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm.86

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.86

3.4. Thời điểm làm thực nghiệm sư phạm .87

3.5. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm .87

3.5.1. Tiêu chí để đánh giá .87

3.5.2. Diễn biến thực nghiệm sư phạm.87

3.5.3. Hiệu quả của tiến trình dạy học đối với việc phát huy tính tích cực, tự lực và kĩ

năng hoạt động nhóm của học sinh .94

3.5.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm.95

3.6. Kết luận chương 3.100

KẾT LUẬN . 102

KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ TÀI . 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 1045

PHỤ LỤC . 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY