Luận văn Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tổng tại công ty TNHH xây dựng Tràng An

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Đặc điểm tình hình hoạt động chung của công ty TNHH xây dựng Tràng An 2

1. Lịch sử hình thành và phát triền, chức năng, và nhiệm vụ của công ty TNHH xây dựng Tràng An 2

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty. 3

3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Tràng An: 4

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH xây dựng Tràng An: 4

4.1. T ổ chức bộ máy kê toán 4

4.2. Tổ chức vận dụng h ệ thống tà i khoản kế toán 5

4.3. Tổ chức vận dụng, lựa chọn hình thức kế toán 5

4.4. Tổ chức và lập báo cáo kê toán 6

4.5. Một số đặc điểm kế toán khác 7

II. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng Tràng An 7

1. Kế toán vốn bằng tiền 7

1.1. Các chừng từ và sổ sử dụng: 8

2. Kế toán tài sản cố định 9

2.1 Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng: 9

2.2 Phương pháp đánh giá TSCĐ: Đánh giá theo nguyên giá tài sản cố định. 9

3. Kế toán tổng hợp 10

3.1 Kế toán vật tư hàng hoá 10

3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong DN 12

3.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo tương 17

III. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty TNHH xây dựng Tràng An 19

1. Nhận xét chung về công tác tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty TNHH xây dựng Tràng An 19

2. Những tồn tại là một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Tràng An 20

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY