Luận văn Tính toán tấm composite cốt hạt có tính đến sự truyền nhiệt

Lời cảm ơn 1

Lời mở đầu 4

Chương 1. Các hệ thức cơ bản 6

1.1. Phương trình truyền nhiệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. Liên hệ ứng suất - chuyển vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. Lực dãn, lực tiếp, mômen uốn và mômen xoắn . . . . . . . . . . . . . 13

1.4. Phương trình cơ bản xác định uốn tấm . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5. Điều kiện biên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chương 2. Uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt dừng 19

2.1. Modun đàn hồi và hệ số dãn nở nhiệt của composite cốt hạt . . . . . . 19

2.2. Sự phân bố nhiệt độ trong tấm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3. Uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt dừng . . . . . . . . . . 21

2.3.1. Mặt giữa không biến dạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3.2. Biểu thức nghiệm xác định uốn tấm . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Tính toán số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5. Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Chương 3. Uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt không dừng 30

3.1. Uốn tấm composite mỏng khi có truyền nhiệt không dừng . . . . . . . 30

3.1.1. Sự phân bố nhiệt độ trong tấm . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.1.2. Biểu thức nghiệm xác định uốn tấm . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2. Tính toán số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3. Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY