Luận văn Tính toán móng bè cọc theo mô hình hệ số nền có xét đến độ tin cậy của số liệu nền đất

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 3

1.1. Cấu tạo và ứng dụng của móng bè-cọc 3

1.1.1. Cấu tạo của móng bè cọc 3

1.1.2. Ứng dụng móng bè cọc 6

1.2. Cơ chế làm việc của móng bè cọc 7

1.3. Các quan điểm thiết kế hiện nay 10

1.3.1.Quan điểm cọc chịu tải hoàn toàn 10

1.3.2. Quan điểm bè chịu tải hoàn toàn 11

1.3.3. Quan điểm bè - cọc đồng thời chịu tải 12

1.4. Tổng quan về các phương pháp tính toán móng bè - cọc 13

1.4.1. Các phương pháp đơn giản 13

1.4.1. Các phương pháp có kể đến sự tương tác cọc- đất nền và bè-đất nền 16

1.5. Các dạng mô hình biến dạng của nền đất 19

1.5.1. Mô hình nền Winkler 19

1.5.2. Mô hình bán không gian đàn hồi 21

1.6. Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền 23

1.7. Tổng quan về lý thuyết độ tin cậy 25

1.7.1. Các mô hình tính: 25

1.7.2. Các phương pháp tính 27

CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH MÓNG BÈ - CỌC 30

2.1. Các mô hình tính toán 30

2.2. Xác định độ cứng lò xo đất 32

2.2.1. Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh tại hiện trường 32

2.2.1. Phương pháp tra bảng 33

2.2.2. Phương pháp sử dụng các công thức thực nghiệm 35

2.2.2. Phương pháp thực hành để xác định hệ số nền 37

2.3. Xác định độ cứng lò xo cọc 39

2.3.1. Phương pháp nén tĩnh cọc tại hiện trường 39

2.3.2. Phương pháp tính theo mô đun biến dạng nền [7] 40

2.3.3. Phương pháp xác định hệ số nền cọc dựa theo độ lún cọc đơn 41

2.4. Xây dựng mô hình tính móng bè - cọc 45

CHƯƠNG 3 : VÍ DỤ MINH HỌA 49

3.1. Giới thiệu công trình 49

3.1.1. Đặc điểm công trình 49

3.1.2. Điều kiện địa chất công trình 49

3.1.3. Tải trọng tác dụng lên móng 49

3.2. Tính toán các số liệu đầu vào 50

3.2.1. Sức chịu tải cọc 50

3.2.2. Sức chịu tải cọc đơn xác định theo công thức của Schmertmann SPT[1] 51

3.2.3. Xác định độ cứng lò xo cọc theo phương pháp truyền tải trọng Gambin [6]: 51

3.2.4. Xác định độ cứng lò xo cọc theo môđun biến dạng nền[7] 54

3.2.5. Xác định độ cứng lò xo đất 54

3.3. Xây dựng mô hình tính 56

3.3.1. Mô hình 1 58

3.3.2. Mô hình 2 63

3.3.3. Mô hình 3 66

CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN MÓNG BÈ CỌC CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ TIN CẬY SỐ LIỆU ĐẤT NỀN 70

4.1. Cơ sở lý thuyết 70

4.2. Các bước tính toán 71

4.3.1. Các giả thiết tính toán và số liệu đầu vào 73

4.3.2. Tính toán độ tin cậy 73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY