Luận văn Tính tích cực học tập học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin” của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP

HỌC PHẦN “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”. 7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. 7

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước . 13

1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tính tích cực học tập . 16

1.2.1. Tính tích cực . 16

1.2.2. Tính tích cực học tập. 22

1.2.3. Tính tích cực học tập học phần “Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lênin”. 28

1.2.4. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên. 36

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP HỌC PHẦN

“NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA

MÁC-LÊNIN” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 40

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng . 40

2.1.1. Bước khảo sát thăm dò . 40

2.1.2. Bước khảo sát thực trạng . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY