Luận văn Tình thái giảm nhẹ trong diễn ngôn tiếng Việt

THÔITiểu từ thôithể hiện sự hạn chế giảm nhẹ về số lượng, phạm vi, mức độ của điều được nói đến. Nó được sử dụng trong cả giao tiếp bình thường hoặc giao tiếp thân mật. Ví dụ: (72) Cụ cho phép con hỏi nhà con một câu thôi.[6; 108] (73) Lạy ông tha cho con, con chỉ dám xin ông món tiền công ông chưa cho con mà thôi.[9; 118] (74) Giữ hộ tôi cái đầu để tôi tắm cho nó thôimà.[13; 10] Ví dụ (72) là lời xin phép nhũn nhặn của anh Pha trước thầy đội. Tuy rất sợ các thầy đội vì họ đến là bắt đi hầu quan, bắt vào tù, nhất là lúc này thầy đội đang quát tháo ầm ĩ nhưng vì có chuyện cần hỏi chị Pha nên để thầy đội chấp nhận anh chỉ dám xin hỏi một câu mà thôi. TTTT thôi làm cho điều mà anh Pha xin thầy đội trở nên nhỏ bé, nhẹ nhàng hẳn đi. Ở ví dụ (73), khi biết chính ông Dự đang đêm lẻn vào phòng mở túi khăn gói của mình và lấy trộm tiền, thằng Quít quyết định phải đi đòi lại. Xấu hổ và giận dữ, ông Dự quát tháo ầm ĩ và xông đến đánh thằng Quít. Biết không thể làm găng trong lúc này và cái quan trọng với thằng Quít là phải lấy lại tiền để về quê minh oan với bố mẹ, nên nó nhẫn nhục chịu đựng. Thằng Quít cố gắng làm nguôi cơn giận của ông Dự và làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng TTTT thôitrong phát ngôn trên

THÔI

Tiểu từ thôithể hiện sự hạn chế giảm nhẹ về số lượng, phạm vi, mức độ của điều được nói

đến. Nó được sử dụng trong cả giao tiếp bình thường hoặc giao tiếp thân mật.

Ví dụ:

(72) Cụ cho phép con hỏi nhà con một câu thôi.[6; 108]

(73) Lạy ông tha cho con, con chỉ dám xin ông món tiền công ông chưa cho con mà thôi.[9;

118]

(74) Giữ hộ tôi cái đầu để tôi tắm cho nó thôimà.[13; 10]

Ví dụ (72) là lời xin phép nhũn nhặn của anh Pha trước thầy đội. Tuy rất sợ các thầy đội vì họ

đến là bắt đi hầu quan, bắt vào tù, nhất là lúc này thầy đội đang quát tháo ầm ĩ nhưng vì có

chuyện cần hỏi chị Pha nên để thầy đội chấp nhận anh chỉ dám xin hỏi một câu mà thôi. TTTT

thôi làm cho điều mà anh Pha xin thầy đội trở nên nhỏ bé, nhẹ nhàng hẳn đi.

Ở ví dụ (73), khi biết chính ông Dự đang đêm lẻn vào phòng mở túi khăn gói của mình và lấy

trộm tiền, thằng Quít quyết định phải đi đòi lại. Xấu hổ và giận dữ, ông Dự quát tháo ầm ĩ và

xông đến đánh thằng Quít. Biết không thể làm găng trong lúc này và cái quan trọng với thằng

Quít là phải lấy lại tiền để về quê minh oan với bố mẹ, nên nó nhẫn nhục chịu đựng. Thằng Quít

cố gắng làm nguôi cơn giận của ông Dự và làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng

TTTT thôitrong phát ngôn trên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY