Luận văn Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do

Lời nói đầu 2

1 Tính ổn định của các phương trình hàm dạng Cauchy 4

1.1 Tính ổn định của các phương trình hàm cộng tính 5

1.2 Tính ổn định của các phương trình hàm nhân tính 11

1.3 Tính ổn định của các hàm logarit 13

1.4 Tính ổn định của các hàm lũy thừa 18

2 Tính ổn định của các phương trình hàm chuyển tiếp các đại

lượng trung bình cơ bản 25

2.1 Tính ổn định ciìa phương trình hàm chuyển tiếp đại lượng

trung bình cộng vào trung bình cộng 25

2.2 Tính ổn định của phương trình hàm chuyển tiếp đại lượng

trung bình cộng vào trung bình nhãn 27

2.3 Tính ổn định ciìa phương trình hàm chuyển tiếp đại lượng

trung bình cộng vào trung bình điều hòa 29

2.4 Tính ổn định của phương trình hàm chuyển tiếp đại lượng

trung bình cộng vào trung bình bậc hai 31

3 Tính ổn định của một số dạng phương trình hàm khác 33

3.1 Tính ổn định của phương trình sóng 33

3.2 Tính ổn định của phương trình đa thức 37

3.3 Tính ổn định của phương trình dạng toàn phương 40

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY