Luận văn Tính Lipschitz của ánh xạ đa trị đa diện

Mục lục

Lời nói đầu.1

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị.2

1.1. Tập lồi đa diện và các tính chất .2

1.2. Phép chiếu lên một tập lồi, đóng .10

1.3. Ánh xạ đa trị và các tính chất liên tục .16

Chương 2. Các tính chất Lipschitz của ánh xạ đa trị đa diện.23

2.1. Ánh xạ đa trị đa diện.23

2.2. Tính Lipschitz của ánh xạ đa trị đa diện.25

Chương 3. Tính Lipschitz của ánh xạ affine từng khúc và ứng dụng .32

3.1. Tính Lipschitz của ánh xạ affine từng khúc .32

3.2. Bài toán bất đẳng thức biến phân affine.37

Kết luận và kiến nghị.47

Tài liệu tham khảo .48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY