Luận văn Tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phẩn đầu tư và xây dựng số 4

MỤC LỤC Lời cảm ơn 1Lời mở đầu 2Chương I: Một số vấn đề chung về thuế - thuế GTGT. 3I. Khái niệm về thuế. 31. Khái niệm Thuế. 32. Những nguyên tắc cơ bản của Thuế. 33. Vai trò của Thuế trong nền kinh tế. 34. Chức năng của Thuế trong nền kinh tế. 45. Phân loại thuế. 46. Các yếu tố cấu thành thuế. 57. Các sắc thuế hiện hành ở Việt Nam. 5II. Khái quát về thuế GTGT. 51. Sự ra đời và phát triển của thuế GTGT. 52. Khái niệm về thuế GTGT. 63. Những đặc tính cơ bản của thuế GTGT. 64. Sự cần thiết phải ban hành luật thuế GTGT. 75. Nội dung cơ bản của thuế GTGT ở Việt Nam. 8Chương II: Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 16I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 161. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 162. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: 163. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công ty. 174. Đặc điểm công tác tài chính và hệ thống thuế của công ty: 21II. Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 221. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 222. Tình hình thực hiện luật thuế GTGT ở công ty: 24Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 301. Những khó khăn vướng mắc: 302. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT tại công ty. 30Kết luận 33

MỤC LỤC

Lời cảm ơn 1

Lời mở đầu 2

Chương I: Một số vấn đề chung về thuế - thuế GTGT. 3

I. Khái niệm về thuế. 3

1. Khái niệm Thuế. 3

2. Những nguyên tắc cơ bản của Thuế. 3

3. Vai trò của Thuế trong nền kinh tế. 3

4. Chức năng của Thuế trong nền kinh tế. 4

5. Phân loại thuế. 4

6. Các yếu tố cấu thành thuế. 5

7. Các sắc thuế hiện hành ở Việt Nam. 5

II. Khái quát về thuế GTGT. 5

1. Sự ra đời và phát triển của thuế GTGT. 5

2. Khái niệm về thuế GTGT. 6

3. Những đặc tính cơ bản của thuế GTGT. 6

4. Sự cần thiết phải ban hành luật thuế GTGT. 7

5. Nội dung cơ bản của thuế GTGT ở Việt Nam. 8

Chương II: Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 16

I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 16

2. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: 16

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công ty. 17

4. Đặc điểm công tác tài chính và hệ thống thuế của công ty: 21

II. Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 22

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 22

2. Tình hình thực hiện luật thuế GTGT ở công ty: 24

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 30

1. Những khó khăn vướng mắc: 30

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT tại công ty. 30

Kết luận 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY