Luận văn Tính giải được của một lớp bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính với Pantograph

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN .3

MỞ ĐẦU .5

CÁC KÝ HIỆU .7

CHƯƠNG I: BÀI TOÁN BIÊN TỔNG QUÁT CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI

PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH .9

1.1 Giới thiệu bài toán.9

1.2 Bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính.10

1.2.1 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm .10

1.2.2 Hệ phương trình vi phân hàm với toán tử Volterra.21

1.2.3 Tính xấp xỉ nghiệm của bài toán biên tổng quát.25

1.3 Các trường hợp riêng của bài toán biên tổng quát .31

1.3.1 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm .31

1.3.2 Tính xấp xỉ của bài toán biên cho phương trình vi phân đối số lệch .36

CHƯƠNG II: MỘT LỚP BÀI TOÁN BIÊN CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

HÀM TUYẾN TÍNH VỚI PANTOGRAPH .43

2.1 Giới thiệu bài toán.43

2.2 Các định lý về tính giải được của bài toán (2.1), (2.2) .44

KẾT LUẬN.62

TÀI LIỆU THAM KHẢO .63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY